Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Professzorok Tanácsa

Utolsó módosítás: 2021. június 28.

A Professzorok Tanácsa a rektor közvetlen stratégiai tanácsadó, véleményező, javaslattevő testülete, hatáskörében felelősséggel végzi az egyetem alapvető tevékenységével, jövőjének alakulásával, az oktatás és tudományos kutatás helyzetével kapcsolatos tanácsadói feladatokat.
A Tanács tagjai az egyetem közalkalmazotti és más további munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott kinevezett egyetemi tanárai, Professor Emeritusai/Emeritai és vendégprofesszorai. A testület elnökét a rektor javaslatára a Szenátus választja meg négy éves időtartamra. A megbízás több alkalommal megismételhető. A testület az elnök javaslatára titkárt választ.
A rektor – a Szenátus vagy a rektor hatáskörébe tartozó – bármely ügyben kérheti a testület állásfoglalását. A testület bármely intézményt érintő kérdésben javaslatot tehet a rektornak.
A Tanács véleményt nyilvánít az oktatást és kutatást érintő stratégiai célokról, tervekről, a szervezeti struktúra tervezett, vagy szükséges átalakításáról az oktatókra és kutatókra vonatkozó fejlesztési politika irányáról, az egyetemen folyó tudományos munka helyzetéről, a tudományos minősítési rendszer tapasztalatairól. A Tudományos Tanács elnökének kérésére véleményezi az új egyetemi tanári előlépéseket, a Professor Emeritus/Emerita címre beérkező javaslatokat.Intézményünk Professzori Tanácsának névsora

Tiszteletbeli elnök:
Dr. Pócs Tamás

Elnök:
Dr. Sárkány Péter

Társelnök:
Dr. Falus Iván
Dr. Szlávik János

Titkár:
Dr. Jedlovszky Pál

Tagok:
Dr. Bárdos Jenő
Dr. Bitskey István
Dr. Csörgő Piroska
Dr. Csörgő Tamás Ferenc
Dr. Csuzdi Csaba
Dr. Dinya László
Dr. Erős István
Dr. Gábos Judit
Dr. Gebei Sándor
Dr. Hoffmann Miklós Erik
Dr. Kertész István
Dr. Komenczi Bertalan
Dr. Lehoczky Éva
Dr. Mátyás Ferenc
Dr. Mika János
Dr. Monok István
Dr. Németh István
Dr. Orbán Sándor
Dr. Papanek Gábor
Dr. Polgári Márta
Dr. Pukánszky Béla
Dr. Rácz László
Dr. Rainer M. János
Dr. Schwendtner Tibor
Dr. Szabó Gábor
Dr. Szilágyi István
Dr. Újfaludi László
Dr. Vadon Lehel
Dr. Valuch Tibor
Dr. Vida József
Estefánné dr. Varga Magdolna
Jeney Zoltánné dr. Tóth Éva
Kristonné dr. Bakos Magdolna
Lőrinczné dr. Thiel Katalin

 


< Vissza