Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Rektori - Kancellári Hivatal

Utolsó módosítás: 2020. július 02.

A Rektori-Kancellári Hivatal a rektor és a kancellár irányítása alá tartozó funkcionális szervezeti egység.
Elérhetősége: hivatal@uni-eszterhazy.hu


Fő működési területei:
- rektori, kancellári, rektorhelyettesi titkársági feladatok ellátása;
- ügyviteli, iratkezelési feladatok ellátása, iktatási rend nyomonkövetése, felügyelete;
- a Szenátus, a Konzisztórium, az Egyetemi Tanács, stratégiai és egyéb testületek tevékenységének, vezetők munkájának támogatása;
- igazgatási feladatok, szabályozók, intézményi alapdokumentumok előkészítése, ellenőrzése, kezelése, nyilvántartása, kiadása, hatósági engedélyekkel kapcsolatos ügykezelés, adatszolgáltatási feladatok ellátása, az intézményi szabályozók végrehajtásának támogatása;
- minőségirányítási feladatok koordinálása;
- jogi tevékenység ellátása, szerződésnyilvántartása vezetése, közreműködés az adatvédelmi feladatok ellátásában;
- az egyetem kommunikációs, média és rendezvényszervezési tevékenységének koordinálása, irányítása, működtetése;
- központi postázó felügyelete;
- fecskelakásokkal kapcsolatos ügyintézés


 A Rektori-Kancellári Hivatalt a hivatalvezető vezeti, feladatait az SZMR-ben, a Hivatal működési rendjében, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi. A hivatalvezető a Jogi Osztállyal együttműködve ellátja a Szenátus, a Konzisztórium és az Egyetemi Tanács titkári feladatait.


 A Rektori-Kancellári Hivatal SZMR-ben, valamint Ügyrendjében meghatározott feladatait az alábbi, a Hivatalon belül működő egységeken keresztül látja el:

- Rektori Titkárság (elérhetőség: rektori@uni-eszterhazy.hu)
- Kancellári Titkárság (elérhetőség: kancellar@uni-eszterhazy.hu)
- Rektorhelyettesi Iroda (elérhetőség: rektorhelyettesi@uni-eszterhazy.hu)
- PR- és egyetemi kommunikációs ügyekért felelős csoport (elérhetőség: pr@uni-eszterhazy.hu, hir@uni-eszterhazy.hu)
- Líceum Paletta szerkesztőség (elérhetőség: paletta@uni-eszterhazy.hu
- Líceum Rádió (elérhetőség: liceumradio@uni-eszterhazy.hu)
- Líceum Televízió (elérhetőség: ltv@uni-eszterhazy.hu)
- Rendezvényszervező Csoport (rendezveny@uni-eszterhazy.hu)
- Jogi Osztály (elérhetőség: jog@uni-eszterhazy.hu)

 


< Vissza