Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Szenátus határozatai

Utolsó módosítás: 2021. július 29.

Az Eszterházy Károly Főiskola szenátusi határozatai 2016. június 30-ig.

 

Az Eszterházy Károly Egyetem szenátusi határozatai

 

2021

2021. július 21.
59/2021. (VII.21) sz. határozata az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének elfogadásáról
60/2021. (VII.21) sz. határozata az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének elfogadásáról
61/2021. (VII.21) sz. határozata az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének elfogadásáról
62/2021. (VII.21) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának felülvizsgálaton alapuló módosításáról
63/2021. (VII.21) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Fenntartható Fejlődési Stratégiájának elfogadásáról
64/2021. (VII.21) sz. határozata az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a 2021/2022 tanévben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről
65/2021. (VII.21) sz. határozata a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon "Kiterjesztett- és virtuális valóság-tervező" szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításának támogatásáról magyar nyelven, levelező tagozaton, egri képzési helyen
66/2021. (VII.21.) sz. határozata a Komplex Alapprogram és a DFHT beillesztéséről az osztatlan tanárképzés pedagógiai moduljába a 2021/22 tanévtől kezdődően, felmenő rendszerben
67/2021. (VII.21) sz. határozata a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézetében Mozgóképkultúra és Médiaismeret BA szak új specializációinak elfogadásáról és nyilvántartásba vételéről


2021. június 17.
44/2021. (VI.17.) sz. határozat a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Ének-Zene Tanszék tanszékvezető pályázatának elbírálásáról
45/2021. (VI.17.) sz. határozat Eszterházy Károly-emlékérem kitüntetés adományozásáról
46/2021. (VI.17.) sz. határozat a Tehetséges Roma Hallgató-díj odaítéléséről
47/2021. (VI.17.) sz. határozat a Pro Academia Agriensi Juventutis-díj odaítéléséről
48/2021. (VI.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Művészeti-Díj (hallgatói kategória) odaítéléséről
49/2021. (VI.17.) sz. határozat a Hallgató a hallgatókért-díj odaítéléséről
50/2021. (VI.17.) sz. határozat a Hallgató a tudományért-díj odaítéléséről
51/2021. (VI.17.) sz. határozat a Jó tanuló, jó sportoló-díj odaítéléséről
52/2021. (VI.17.) sz. határozat a Professzorok Tanácsa elnökének megválasztásáról
53/2021. (VI.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Díszpolgára cím adományozásáról
54/2021. (VI.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen Díszoklevél adományozásáról a 2021. évben
55/2021. (VI.17.) sz. határozat a 2019/20-as tanév éves minőségügyi önértékelésének elfogadásáról
56/2021. (VI.17.) sz. határozat az Informatikai Kar Online újságírás és integrált PR - marketing kommunikáció a digitális kultúra rendszerében szakirányú továbbképzési szak létesítéséről és indításának támogatásáról magyar nyelven, levelező tagozaton, egri képzési helyen
57/2021. (VI.17.) sz. határozat a Komplex Alapprogram Tanító BA képzésbe történő bevezetéséről a 2021/22-es tanévtől
58/2021. (VI.17) sz. határozat egyetemi szakok regisztrációjáról az Oktatási Hivatalban sárospataki képzési helyen


2021. június 09.
42/2021. (VI.09) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének technikai jellegű módosításáról
43/2021. (VI.09) sz. határozat a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon Képzőművész MA szak szakindítási dokumentációjának és a szak indításának elfogadásáról magyar nyelven, nappali tagozaton, egri képzési helyen


2021. május 19.
29/2021. (V.19.) sz. határozat egyetemi docensi pályázat elbírálásáról
30/2021. (V.19.) sz. határozat egyetemi docensi pályázat elbírálásáról
31/2021. (V.19.) sz. határozat egyetemi docensi pályázat elbírálásáról
32/2021. (V.19.) sz. határozat egyetemi docensi pályázat elbírálásáról
33/2021. (V.19.) sz. határozat egyetemi docensi pályázat elbírálásáról
34/2021. (V.19.) sz. határozat egyetemi docensi pályázat elbírálásáról
35/2021. (V.19.) sz. határozat egyetemi docensi pályázat elbírálásáról
36/2021. (V.19.) sz. határozat egyetemi docensi pályázat elbírálásáról
37/2021. (V.19.) sz. határozat egyetemi docensi pályázat elbírálásáról
38/2021. (V.19.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Tűzvédelmi szabályzatának módosításáról
39/2021. (V.19.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2020. évi költségvetési beszámolójának jóváhagyásáról
40/2021. (V.19.) sz. határozat a Neveléstudományi Doktori Iskola angol nyelvű képzésének regisztrációjáról az Oktatási Hivatalban
41/2021. (V.19.) sz. határozat az Informatikai Kar Digitális Technológia Intézetében Digitális Kultúra tantárgy oktatása pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzés (magyar nyelven, nappali és levelező tagozaton, egri képzési helyen) létesítésének és indításának támogatásáról


2021. április 28.
24/2021. (IV.28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításának tárgyában
25/2021. (IV.28.) sz. határozat a Pedagógiai Karon Gyógypedagógia BA szak Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány (magyar nyelven, nappali és levelező tagozaton, egri képzési helyen) indítási anyagának elfogadásáról, a szak indításáról
26/2021. (IV.28.) sz. határozat a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Kommunikáció- és médiatudomány BA szak írott és elektronikus média specializáció elnevezésének Nyomtatott, elektronikus és online újságírás elnevezésre való módosításáról
27/2021. (IV.28.) sz. határozat az Informatikai Kar Digitális Technológia Intézetében Digitális Bölcsészet MA mesterszak (magyar nyelven, nappali és levelező tagozaton, egri képzési helyen) szakindítási anyagának elfogadásáról, a szak indításáról
28/2021. (IV.28.) sz. határozat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon Mentálhigiénés közösség és kapcsolatépítő MA mesterszak (magyar nyelven, nappali és levelező tagozaton, egri képzési helyen) szakindítási anyagának elfogadásáról, a szak indításáról


2021. március 30. (titkos szavazási eljárás 2021. március 31.)
13/2021. (III.31.) sz. határozat a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Történelemtudományi Intézet Kulturális örökség és Művelődéstörténeti Tanszék Egyetemi tanári pályázatának elbírálásáról
14/2021. (III.31.) sz. határozat a Természettudományi Kar Földrajz és Környezettudományi Intézet Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Egyetemi tanári pályázatának elbírálásáról
15/2021. (III.31.) sz. határozat a Szenátus mellett működő egyes bizottságok elnökének, tagjainak megválasztásáról
16/2021. (III.31.) sz. határozat tiszteletbeli doktori és professzori (Doctor et Professor Honoris Causa) cím adományozásáról
17/2021. (III.31.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról
18/2021. (III.31.) sz. határozat címzetes egyetemi docens cím adományozásáról
19/2021. (III.31.) sz. határozat címzetes egyetemi docens cím adományozásáról
20/2021. (III.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatának módosításáról
21/2021. (III.30.) sz. határozat a 2021. évi elemi költségvetés elfogadásáról
22/2021. (III.30.) sz. határozat egyetemi szakok regisztrációjáról az Oktatási Hivatalban sárospataki képzési helyen
23/2021. (III.30.) sz. határozat a Szőlész-borász mérnöki alapképzés szak angol nyelven, nappali tagozaton történő nyilvántartásba vételéről egri képzési helyen


2021. február 17.
6/2021. (II.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem fenntartóváltásának támogatásáról
7/2021. (II.17.) sz. határozat a Tudományos Publikációs-díj odaítéléséről
8/2021. (II.17.) sz. határozat a Szenátus mellett működő egyes bizottságok elnökének, tagjainak megválasztásáról
9/2021. (II.17.) sz. határozat Professor Emerita cím adományozásáról
10/2021. (II.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Kutatás-hasznosítási Iroda Egyetemi Innovációs Osztállyá történő átalakítása tárgyában
11/2021. (II.17.) sz. határozat a Neveléstudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának módosításáról
12/2021. (II.17.) sz. határozat a Pszichológia BA (Viselkedéselemző) alapszak (magyar nyelven, nappali tagozat) szakindítási anyagának elfogadásáról, a szak indításának elfogadásáról


2021. január 19.

1/2021. (I.19.) sz. határozat a Szenátus 2020/2021-es tanév II. félévére vonatkozó munkarendjének elfogadásáról
2/2021. (I.19.) sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer I. fejezetét képező Felvételi szabályzat módosításáról
3/2021. (I.19.) sz. határozat a Sas úti Kollégium Házirendjének módosításáról
4/2021. (I.19.) sz. határozat a Leányka úti Kollégium Házirendjének elfogadásáról
5/2021. (I.19.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szellemi tulajdon kezelési szabályzatának elfogadásáról

 

2020

2020. december 16.
128/2020. (XII.16.) sz. határozat egyetemi tanári pályázat elbírálásáról
129/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar - Vizuális Művészeti Intézet intézetigazgató)
130/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar - Vizuális Művészeti Intézet - Képzőművészeti Tanszék tanszékvezető)
131/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar - Vizuális Művészeti Intézet - Nevelés- és Művészetelméleti Tanszék tanszékvezető)
132/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar - Gazdaságtudományi Intézet - Vállalkozás-Gazdaságtan Tanszék tanszékvezető)
133/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar dékán)
134/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar - Matematikai és Informatikai Intézet intézetigazgató)
135/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar dékánhelyettes)
136/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar - Digitális Technológia Intézet intézetigazgató)
137/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar - Informatikai Fejlesztési Intézet intézetigazgató)
138/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar - Matematikai és Informatikai Intézet - Információtechnológiai Tanszék tanszékvezető)
139/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar - Matematikai és Informatikai Intézet - Számítástudományi Tanszék tanszékvezető)
140/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar - Matematikai és Informatikai Intézet - Alkalmazott Matematika Tanszék tanszékvezető)
141/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar - Matematikai és Informatikai Intézet - Matematika Tanszék tanszékvezető)
142/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Kar - Dékáni Hivatal hivatalvezető)
143/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Pedagógiai Kar - Pszichológiai Intézet - Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék tanszékvezető)
144/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Pedagógiai Kar - Pszichológiai Intézet - Iskolapszichológiai Tanszék tanszékvezető)
145/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Természettudományi Kar - Szőlészeti és Borászati Intézet intézetigazgató)
146/2020. (XII.16.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Pedagógusképző Központ főigazgató)
147/2020. (XII.16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Projekt Igazgatóság osztállyá történő átszervezése kapcsán
148/2020. (XII.16.) sz. határozat az Egri Roma Szakkollégium Szociális Szabályzatának módosításáról
149/2020. (XII.16.) sz. határozat az Informatikai Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról
150/2020. (XII.16.) sz. határozat az Informatikai Kar Matematikai és Informatikai Intézetében angol nyelvű programtervező informatikus FOSZ képzés nappali tagozaton történő nyilvántartásba vételéről
151/2020. (XII.16.) sz. határozat a Történelem diszciplináris mesterszak új specializációinak elfogadásáról és nyilvántartásba vételéről


2020. november 25.
121/2020. (XI.25.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Szénrégió Bizottság Titkárságának létrehozása tárgyában
122/2020. (XI.25.) sz. határozat a Szenátus mellett működő egyes bizottságok tagjainak megválasztásáról
123/2020. (XI.25.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról
124/2020. (XI.25.) sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról
125/2020. (XI.25.) sz. határozat a Vezetés és szervezés mesterképzési szak [Innovatív szervezetek menedzsmentje specializáció], magyar nyelven, levelező tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
126/2020. (XI.25.) sz. határozat a Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak, magyar nyelven, levelező tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
127/2020. (XI.25.) sz. határozat a Turizmus-menedzsment mesterképzési szak, magyar nyelven, levelező tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson


2020. október 28.
117/2020. (X.28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a rektorhelyettesi elnevezések egyszerűsítése és feladatok átszervezése kapcsán
118/2020. (X.28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról a rektorhelyettesi elnevezések módosításának átvezetése kapcsán
119/2020. (X.28.) sz. határozat az Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzat módosításáról
120/2020. (X.28.) sz. határozat felhatalmazás intézményi fenntartáshoz kapcsolódó tárgyalások megkezdésére


2020. szeptember 30.
73/2020. (IX.30.) sz. határozat a Programtervező informatikus alapszak távoktatási tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
74/2020. (IX.30.) sz. határozat a Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés távoktatási tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
75/2020. (IX.30.) sz. határozat a Gazdálkodási és menedzsment alapszak távoktatási tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
76/2020. (IX.30.) sz. határozat a Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés távoktatási tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
77/2020. (IX.30.) sz. határozat a Szenátus 2020/2021-es tanév I. félévére vonatkozó munkarendjének elfogadásáról
78/2020. (IX.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Kommunikációs Osztály létrehozása és egyéb pontosítások kapcsán
79/2020. (IX.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Digitális Kultúra Tanszék létrehozása tárgyában az Informatikai Kar Digitális Technológia Intézetében
80/2020. (IX.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Gyógypedagógiai Tanszék Gyógypedagógiai Intézetté történő alakítása kapcsán
81/2020. (IX.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Pedagógusképző Központra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálaton alapuló módosítása tárgyában
82/2020. (IX.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról
83/2020. (IX.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosításáról
84/2020. (IX.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem EHÖK Alapszabály módosításának jóváhagyásáról
85/2020. (IX.30.) sz. határozat az a Pedagógusképző Központ Szervezeti és Működési Rendjének elfogadásáról
86/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (általános rektorhelyettes)
87/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes)
88/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Jászberényi Campusért felelős oktatási és kutatási főigazgató)
89/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Sárospataki Comenius Campusért felelős oktatási és kutatási főigazgató)
90/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Dékán)
91/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Dékán)
92/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Dékánhelyettes)
93/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dékánhelyettes)
94/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Pedagógiai Kar Dékánhelyettes)
95/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézet Intézetigazgató)
96/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Dékáni Hivatal Hivatalvezető)
97/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal Hivatalvezető)
98/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Természettudományi Kar Dékáni Hivatal Hivatalvezető)
99/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Rektori-Kancellári Hivatal Rektori titkárság Titkárságvezető)
100/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Oktatási Főigazgatóság Főigazgató)
101/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Tittel Pál Könyvtár Főigazgató)
102/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Tittel Pál Könyvtár Főigazgató-helyettes)
103/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Igazgatóság Igazgató)
104/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Kollégiumi Igazgatóság Igazgató)
105/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Üzemeltetési Igazgatóság Igazgató)
106/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Gazdasági Igazgatóság Gazdasági igazgató-helyettes)
107/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Igazgatóság Klienstámogatási Osztály Osztályvezető)
108/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Informatikai Igazgatóság Hálózatüzemeltetési Osztály Osztályvezető)
109/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Nemzetközi Kapcsolatok Központja Osztályvezető)
110/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Oktatási Főigazgatóság Felvételi és Képzésszervezési Osztály Osztályvezető)
111/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Oktatási Főigazgatóság Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály Osztályvezető)
112/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Oktatási Főigazgatóság Pénzügyi és Neptun Iroda Irodavezető)
113/2020. (IX.30.) sz. határozat vezetői pályázat elbírálásáról (Oktatási Főigazgatóság Tanulmányi Nyilvántartó Iroda Irodavezető)
114/2020. (IX.30.) sz. határozat a Szenátus mellett működő bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztásáról
115/2020. (IX.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen Programtervező Informatikus MSc szak (angol nyelven) szakindítási anyagának elfogadásáról, a szak létesítéséről és indításáról
116/2020. (IX.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen Festőművész osztatlan MSc szak szakindítási anyagának elfogadásáról, a szak létesítéséről és indításáról


2020. július 22.
66/2020 (VII.22.) számú határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról - az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusának kiválása és egyéb okok kapcsán
67/2020 (VII.22.) számú határozat a Tanító- és Óvóképző Intézet létrehozásáról a Pedagógiai Karon
68/2020 (VII.22.) számú határozat a jászberényi Zirzen Janka Kollégium házirendjének elfogadásáról
69/2020 (VII.22.) számú határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának felülvizsgálaton alapuló módosításáról
70/2020 (VII.22.) számú határozat az Eszterházy Károly Egyetemen Díszoklevél adományozásáról a 2020. évben
71/2020 (VII.22.) számú határozat az Eszterházy Károly Egyetemen a 2020/2021 tanévben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj odaítéléséről
72/2020 (VII.22.) számú határozat a Szenátus mellett működő bizottságok elnökeinek, tagjainak mandátumhosszabbításáról


2020. június 17.
48/2020 (VI.17.) számú határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról
49/2020 (VI.17.) számú határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról
50/2020 (VI.17.) számú határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosításáról
51/2020 (VI.17.) számú határozat Egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Boros Lili
52/2020 (VI.17.) számú határozat Egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Tóth Szilvia
53/2020 (VI.17.) számú határozat Egyetemi docensi cím adományozásáról Faa Balázs
54/2020 (VI.17.) számú határozat Egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Veres Gábor
55/2020 (VI.17.) számú határozat Egyetemi docensi cím adományozásáról Szabóné Dr. Benedek Andrea
56/2020 (VI.17.) számú határozat Egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Pécsek Brigitta
57/2020 (VI.17.) számú határozat Egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Szűcs Csaba
58/2020 (VI.17.) számú határozat Egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Szűcs Péter
59/2020 (VI.17.) számú határozat Egyetemi docensi cím adományozásáról Dr. Estók Péter
60/2020 (VI.17.) számú határozat Professor Emerita cím adományozásáról
61/2020 (VI.17.) számú határozat Tehetséges Roma Hallgató díj odaítéléséről
62/2020 (VI.17.) számú határozat az akadémiai tevékenység éves önértékelő jelentések elfogadásáról
63/2020 (VI.17.) számú határozat mellett működő Bizottság (ESZÖB) személyi összetételének megváltoztatásáról
64/2020 (VI.17.) számú határozat a Leányka Apartmanok házirendjének elfogadásáról
65/2020 (VI.17.) számú határozat az Egri Roma Szakkollégium Ösztöndíj Szabályzatának módosításáról


2020. június 03.
43/2020 (VI.03.) sz. határozat az általános szenátusi választás kiírására vonatkozó javaslatról
44/2020 (VI.03.) sz. határozat a választási bizottságok létrehozására vonatkozó javaslatról
45/2020 (VI.03.) sz. határozat a Turizmus-menedzsment mesterképzési szak, angol nyelven, nappali tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
46/2020. (VI.03.) sz. határozat a Turizmus-vendéglátás alapképzési szak [természeti és aktív turizmus specializáció] angol nyelven, nappali tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
47/2020 (VI.03.) sz. határozat a Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak angol nyelven, nappali tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson


2020. május 31.
42/2020 (V.31.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról


2020. április 29.
37/2020. (IV.29.) sz. határozat a rektorválasztás elhalasztásának kezdeményezésére irányuló javaslat napirendre vételének elutasításáról
38/2020. (IV.29.) sz. határozat a rektori pályázatok véleményezéséről, elbírálásáról és a rektorjelölt személyére vonatkozó döntésről
39/2020. (IV.29.) sz. határozat a rektori pályázatok véleményezéséről, elbírálásáról és a rektorjelölt személyére vonatkozó döntésről
40/2020. (IV.29.) sz. határozat a Szenátus mellett működő bizottság (Tudományos Tanács) személyi összetételének jóváhagyásáról
41/2020. (IV.29.) sz. határozat a címzetes egyetemi tanári elismerő cím odaítéléséről


2020. április 28.
24/2020. (IV.28.) sz. határozat a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak [vállalkozásszervezés; sportgazdasági specializáció] angol nyelven, nappali tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
25/2020. (IV.28.) sz. határozat a kereskedelem és marketing alapképzési szak [kereskedelmi; marketingkommunikáció specializáció] magyar nyelven, nappali és levelező tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
26/2020. (IV.28.) sz. határozat a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzések [logisztika; marketingkommunikáció] magyar nyelven, nappali és levelező tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
27/2020. (IV.28.) sz. határozat a pénzügy és számvitel alapképzési szak [adóigazgatási; befektetés-menedzsment specializáció] magyar nyelven, nappali és levelező tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
28/2020. (IV.28.) sz. határozat a pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzések [pénzintézeti; vállalkozási] magyar nyelven, nappali és levelező tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
29/2020 (IV.28.) sz. határozat a vezetés és szervezés mesterképzési szak, angol nyelven, nappali tagozaton történő nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
30/2020 (IV.28.) sz. határozat a Gyógypedagógia alapképzés nappali tagozatának nyilvántartásba vételéről jászberényi helyszínnel
31/2020 (IV.28.) sz. határozat a Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés nappali és levelező tagozatának nyilvántartásba vételéről az Egri Campuson
32/2020 (IV.28.) sz. határozat a Neveléstudományi Doktori Iskola akkreditációs anyagának elfogadásáról
33/2020 (IV.28.) sz. határozat a Vegyész mesterképzési szak akkreditációs anyagának elfogadásáról
34/2020 (IV.28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Tűzvédelmi szabályzatának módosításáról
35/2020 (IV.28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosításáról
36/2020 (IV.28.) sz. határozat a Lyceum Pro Scientiis Alapítvány kuratóriumi összetételére vonatkozóan


2020. március 30.
23/2020. (III.30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2020. évi elemi költségvetésének elfogadásáról


2020. február 26.
7/2020 (II.26.) sz. határozat a 2019/2020-as tanév II. félévére vonatkozó munkarendjének módosításáról
8/2020 (II.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének a Szenátus összetételére vonatkozó szabályok módosításáról az Informatikai Kar képviseletének biztosítása céljából
9/2020. (II.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, a Femtoszkópiai Tudásközpont Informatikai Karra történő áthelyezéséről és kari kutatócsoporttá történő alakításáról
10/2020. (II.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, a Szőlészeti és Borászati Tanszék Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karról a Természettudományi Karra történő áthelyezéséről és intézetté alakításáról
11/2020. (II.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, a Fizikai és Élelmiszerfizikai Tanszék Fizika Tanszékké történő átnevezéséről
12/2020 (II.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetnek az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpontba történő beolvadásáról
13/2020 (II.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról
14/2020 (II.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatának átfogó módosításáról
15/2020 (II.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata című szabályzatának módosításáról
16/2020. (II.26.) sz. határozat Professor Emerita cím adományozásáról és a címmel járó, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 132.§ (1) bekezdése szerinti rendszeres juttatás biztosításáról
17/2020 (II.26.) sz. határozat Választási bizottságok létrehozásáról az IK és a TTK időközi szenátusi választásának megtartása céljából
18/2020 (II.26.) sz. határozat a 2020. évi általános Szenátus Választás ütemtervének elfogadásáról
19/2020 (II.26.) sz. határozat az Informatikai Kar Kari SzMR-jének jóváhagyásáról
20/2020 (II.26.) sz. határozat a Természettudományi Kar Kari SzMR-jének jóváhagyásáról
21/2020 (II.26.) sz. határozat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának jóváhagyásáról
22/2020 (II.26.) sz. határozat a Szenátus mellett működő bizottságok személyi összetételének jóváhagyásól


2020. február 13.
6/2020. (II.13.) sz. határozat a fenntartó által 2020. február 04. napján megküldött FEIF/7685-1/2020-ITM. iktató számú levél szerinti, a rektori pályázat tervezett szövegének szenátus általi jóváhagyásáról


2020. január 15.

1/2020. (I.15.) sz. határozat a Szenátus 2019/2020-as tanév II. félévére vonatkozó munkarendjének elfogadásáról
2/2020. (I.15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatának módosításáról
3/2020. (I.15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosításáról
4/2020. (I.15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Tűzvédelmi szabályzatának módosításáról
5/2020. (I.15.) sz. határozat a Tudományos Publikációs Díj odaítéléséről

 

2019

2019. december 11.
101/2019. (XII.11.) sz. határozat Egyetemi docensi pályázat véleményezéséről Pedagógusképző Központ Észak-Magyarországi Pedagógusképzési Módszertani Központ
102/2019. (XII.11.) sz. határozat Egyetemi docensi pályázat véleményezéséről Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Filozófia Tanszék
103/2019. (XII.11.) sz. határozat Címzetes egyetemi docens elismerő cím adományozásáról
104/2019. (XII.11.) sz. határozat Egyetemépítő Díszpolgár kitüntető cím adományozásáról
105/2019. (XII.11.) sz. határozat Pro Academia Agriensi díj adományozásáról
106/2019. (XII.11.) sz. határozat Pro Academia Agriensi díj adományozásáról
107/2019. (XII.11.) sz. határozat Eszterházy Károly emlékérem kitüntetés adományozásáról
108/2019. (XII.11.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő bizottságok tagjainak megbízásáról
109/2019. (XII.11.) sz. határozat Zenekultúra BA szak angol nyelvű képzés regisztrációjának támogatásáról
110/2019. (XII.11.) sz. határozat Gazdálkodási és menedzsment alapszakon Kontrolling specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról az egri campuson, nappali tagozaton
111/2019. (XII.11.) sz. határozat Gazdálkodási és menedzsment alapszakon Logisztika specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról az egri campuson, levelező tagozaton
112/2019. (XII.11.) sz. határozat Gazdálkodási és menedzsment alapszakon Vállakozásszervezés specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, nappali tagozaton támogatásáról
113/2019. (XII.11.) sz. határozat Gazdálkodási és menedzsment alapszakon Vállakozásszervezés specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, levelező tagozaton
114/2019. (XII.11.) sz. határozat Gazdálkodási és menedzsment alapszakon Vállakozásszervezés specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, nappali tagozaton, angol nyelven
115/2019. (XII.11.) sz. határozat Turizmus-vendéglátás alapszakon Borturizmus specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, levelező tagozaton
116/2019. (XII.11.) sz. határozat Turizmus-vendéglátás alapszakon Borturizmus specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, nappali tagozaton
117/2019. (XII.11.) sz. határozat Turizmus-vendéglátás alapszakon Sportturizmus specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, levelező tagozaton
118/2019. (XII.11.) sz. határozat Turizmus-vendéglátás alapszakon Sportturizmus specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, nappali tagozaton
119/2019. (XII.11.) sz. határozat Turizmus-vendéglátás alapszakon Kulturális és vallási turizmus specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, levelező tagozaton
120/2019. (XII.11.) sz. határozat Turizmus-vendéglátás alapszakon Kulturális és vallási turizmus specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, nappali tagozaton támogatásáról
121/2019. (XII.11.) sz. határozat Turizmus-vendéglátás alapszakon Természeti és vidéki turizmus specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról a gyöngyösi campuson, nappali tagozaton, angol nyelven
122/2019. (XII.11.) sz. határozat Gazdálkodási és menedzsment szakon Kontrolling specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról az egri campuson, levelező tagozaton
123/2019. (XII.11.) sz. határozat Gazdálkodási és menedzsment szakon Logisztika specializáció nyilvántartásba vételének támogatásáról az egri campuson, nappali tagozaton
124/2019. (XII.11.) sz. határozat Programtervező informatikus alapszak nyilvántartásba vételének támogatásáról magyar nyelven, nappali és levelező tagozaton, Jászberényi képzési helyen


2019. november 13.
97/2019. (XI.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nevű szervezeti egységének megszüntetéséről 2019. december 01-i hatállyal
98/2019. (XI.13.) sz. határozat a Pedagógiai Kar Pszichológia Intézetében Fejlődés- és Neveléslélektani Tanszék és Iskolapszichológiai Tanszék alapításáról 2020. február 01-től


2019. október 22.
96/2019. (X.22.) sz. határozat a rektor külföldi útjának támogatásáról


2019. október 02.
95/2019. (X.02.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2019. évi Vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról


2019. szeptember 25.
93/2019. (IX.25.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen Programtervező Informatikus MSc szak (angol nyelven) szakindítási anyagának elfogadásáról, a szak indításának támogatásáról
94/2019. (IX.25.) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének 2019. évi módosításának, éves aktualizálásának elfogadásáról


2019. szeptember 12.
91/2019. (IX.12.) sz. határozat a Festőművész Osztatlan szak szakindítási dokumentációjának elfogadásáról illetve a szak létesítésének és indításának támogatásáról
92/2019. (IX.12.) sz. határozat rektor külföldi útjának támogatásáról


2019. augusztus 23.
87/2019. (VIII.23.) sz. határozat a Szenátus 2019/2020. tanév I. félévi munkarendjének elfogadásáról
88/2019. (VIII.23.) sz. határozat a Szenátus mellett működő Esélyegyenlőségi Bizottság összetételének módosításáról
89/2019. (VIII.23.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelő Rendszerének módosításáról
90/2019. (VIII.23.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről


2019. július 18.
82/2019. (VII.18.) sz. határozat a 2019/2020. tanévben a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj odaítéléséről az EHÖK javaslata alapján összeállított hallgatói lista szerint
83/2019. (VII.18.) sz. határozat a 2019/2020. tanévben Díszoklevelek adományozásáról jelen határozat mellékletét képező listán szereplő személyek számára
84/2019. (VII.18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosításáról
85/2019 (VII.18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának módosításáról
86/2019 (VII. 18.) sz. határozat az Idegenforgalmi, gazdasági, kereskedelmi német szaknyelv oktatása szakirányú továbbképzési szak indítására vonatkozó dokumentum elfogadásáról és a szak indításának támogatásáról az Eszterházy Károly Egyetemen


2019. június 26.
39/2019. (VI.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2018. évi szöveges beszámolójának elfogadásáról
40/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
41/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
42/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
43/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
44/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
45/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
46/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
47/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
48/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
49/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
50/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
51/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
52/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
53/2019. (VI.26.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
54/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezető)
55/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Beszerzési Osztály osztályvezető)
56/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Pénzügyi Osztály osztályvezető)
57/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézet intézetigazgató)
58/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézet Képzőművészeti Tanszék tanszékvezető)
59/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Német Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezető)
60/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Média és Design Tanszék tanszékvezető)
61/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezéséről (Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Mozgóképművészeti és Kommunikációs Tanszék tanszékvezető)
62/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Turizmus Tanszék tanszékvezető)
63/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet intézetigazgató)
64/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék)
65/2019. (VI.26.) sz. határozat vezetői pályázat véleményezésréről (Természettudományi Kar Médiainformatika Tanszék)
66/2019. (VI.26.) sz. határozat Professor Emeritusi cím adományozásáról és a címmel járó, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 132.§ (1) bekezdése szerinti rendszeres juttatás biztosításáról
67/2019. (VI.26.) sz. határozat Professor Emeritusi cím adományozásáról
68/2019. (VI.26.) sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról
69/2019. (VI.26.) sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím adományozásáról
70/2019. (VI.26.) sz. határozat Pro Academia Agriensi Juventutis díj 2019. évi odaítélésére
71/2019. (VI.26.) sz. határozat Hallgató a tudományért díj 2019. évi odaítéléséről
72/2019. (VI.26.) sz. határozat Hallgató a hallgatókért díj 2019. évi odaítélésére
73/2019. (VI.26.) sz. határozat Jó tanuló, jó sportoló díj 2019. évi odaítéléséről
74/2019. (VI.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosításáról
75/2019. (VI.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Iratkezelési Szabályzatának módosításáról
76/2019. (VI.26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem kitüntetési szabályzatának módosításáról
77/2019. (VI.26.) sz. határozat Egyetemi Ünnep megalapítására
78/2019. (VI.26.) sz. határozat az Inkluzív nevelés pedagógusa szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelményeinek módosításáról
79/2019. (VI.26.) sz. határozat a Gyógypedagógia alapképzés Pszichopedagógia szakirány nyilvántartásba vételének elfogadásáról jászberényi helyszínnel az Oktatási Hivatalban
80/2019. (VI.26.) sz. határozat új tárgyak beillesztésének elfogadásáról a tanári felkészítés pedagógiai-pszichológiai-szakmódszertani moduljába
81/2019. (VI.26.) sz. határozat az EHÖK alapszabály módosításának jóváhagyásáról


2019. május 22.
34/2019 határozat az informatikatanár (középiskolai tanár, 5+1) szak indításáról az Eszterházy Károly Egyetemen
35/2019 határozat az Informatikai Kar létrehozásáról az Eszterházy Károly Egyetemen
36/2019 határozat az az Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Biztonsági Politikájának elfogadásáról
37/2019 határozat az Eszterházy Károly Egyetem Informatikai Biztonsági Szabályzatának elfogadásáról
38/2019 határozat a rektor külföldi útjának támogatásáról


2019. április 17.
24/2019. (IV.17.) sz. határozat a MAB intézményi akkreditációs eljárásához készült önértékelési dokumentum elfogadásáról
25/2019. (IV.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem éves minőségügyi önértékelésének elfogadásáról
26/2019. (IV.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Pénz- és értékkezelési Szabályzatának elfogadásáról
27/2019. (IV.17.) sz. határozat Közgazdásztanár szakon specializációk indításának támogatásáról
28/2019. (IV.17.) sz. határozat a Kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai) tanár szak indításának támogatásáról a Természettudományi Karon
29/2019. (IV.17.) sz. határozat az Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirány indításának támogatásáról az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán
30/2019. (IV.17.) sz. határozat a Tanító alapszak német nemzetiségi szakirány indításának támogatásáról az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán
31/2019. (IV.17.) sz. határozat a Gyógypedagógia alapszak tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány indításának támogatásáról
32/2019. (IV.17.) sz. határozat az EDHT új tagjának megbízásáról
33/2019. (IV.17.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről


2019. március 13.
8/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról
9/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosításáról
10/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi és Doktori Habilitációs Szabályzatának módosításáról
11/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Képzési- és Továbbfejlesztési Szabályzatának elfogadásáról
12/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szellemi Tulajdon kezelési szabályzatának módosításáról
13/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar SZMR módosításáról
14/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar SZMR módosításáról
15/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar SZMR módosításáról
16/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar SZMR módosításáról
17/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen turizmus-vendéglátás alapszakon kulturális és vallási specializáció indításának támogatásáról
18/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen turizmus-vendéglátás alapszakon sportturizmus specializáció indításának támogatásáról
19/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen gazdálkodási és menedzsment alapszakon turizmusgazdasági specializáció indításának támogatásáról
20/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán óvodai és iskolai segítés szakirányú továbbképzési szak indításának támogatásáról
21/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán sportközgazdász MSc szak indításának támogatásáról
22/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karán térinformatikai asszisztens szakirányú továbbképzési szak indításának támogatásáról
23/2019. (III.13.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Bizottság tagváltozásának elfogadásáról


2019. február 27.
5/2019. (II.27.) sz. határozat a Gyógy- és Fűszernövények Felsőoktatási Szakképzési Szak indításának elfogadásáról
6/2019. (II.27.) sz. határozat a Kereskedelem és Marketing Felsőoktatási Szakképzési Szak a Gyöngyösi Károly Róbert Campuson történő indításának elfogadásáról
7/2019. (II.27.) sz. határozat a rektor külföldi útjának támogatásáról


2019. január 16.

1/2019. (1.16.) sz. határozat a Szenátus 2018/2019-es tanév II. félévére vonatkozó munkarendjének elfogadásáról
2/2019. (1.16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Kar, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékén meghirdetett egyetemi tanári pályázatra Dr. Gucsik Arnold pályázó által benyújtott pályázati anyagnak a véleményezéséről
3/2019. (1.16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomismereti Tanszéken meghirdetett egyetemi tanári pályázatra beérkezett, Dr. Sárkány Péter pályázó által benyújtott pályázati anyagnak a véleményezéséről
4/2019. (1.16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Ókori, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszéken meghirdetett egyetemi tanári pályázatra beérkezett, Vargáné Dr. Balogh Judit pályázó által benyújtott pályázati anyagnak a véleményezéséről

 

2018

2018. december 12.
32/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Projekt Pénzügyi Osztály osztályvezetői pályázat elbírálásáról
33/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2019. évi költségvetéséről
34/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Minőségirányítási kézikönyvének elfogadásáról
35/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Integrált Kockázatkezelési szabályzat módosításának elfogadásáról
36/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Beszerzési szabályzat módosításának elfogadásáról
37/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Alumni szabályzatának elfogadásáról
38/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem DPR szabályzatának elfogadásáról
39/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Oktatási Igazgatóság ügyrendjének elfogadásáról
40/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Roma Szakkollégium alapdokumentumainak elfogadásáról
41/2018. (XII.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Önkormányzat Alapszabály módosításának elfogadásáról
42/2018. (XII.12.) sz. határozat Tanító alapszak német nemzetiségi szakirány indításának elfogadásáról az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán
43/2018. (XII.12.) sz. határozat Óvodapedagógus alapszak német nemzetiségi szakirány indításának elfogadásáról az Eszterházy Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusán
44/2018. (XII.12.) sz. határozat Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon sportgazdasági specializáció nyilvántartásbavételének támogatásáról
45/2018. (XII.12.) sz. határozat Szociálpedagógia alapszakon Kriminálpedagógia és Iskolai segítés specializációk nyilvántartásbavételének támogatásáról
46/2018. (XII.12.) sz. határozat óvodai és iskolai segítés szakirányú továbbképzési szak létesítésének támogatásáról


2018. november 21.
23/2018. (XI.21.) sz. határozat Vizuális Nevelés- és Művészetelméleti Tanszék alapításának elfogadásáról a Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Vizuális Művészeti Intézetében
24/2018. (XI.21.) sz. határozat Tervezőgrafika BA képzés angol nyelvű regisztrációjának támogatásáról
25/2018. (XI.21.) sz. határozat Programtervező Informatikus Felsőoktatási Szakképzés gyöngyösi helyszínnel történő nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről az Oktatási Hivatalnál
26/2018. (XI.21.) sz. határozat Szociálpedagógia (MA) szak indításának támogatásáról jászberényi helyszínnel
27/2018. (XI.21.) sz. határozat Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer átfogó módosításának elfogadásáról
28/2018. (XI.21.) sz. határozat Egyetemépítő Díszpolgár kitüntetés adományozásáról  - határozat névsorral
29/2018. (XI.21.) sz. határozat Pro Academia Agriensi - díj adományozásáról - határozat névsorral
30/2018. (XI.21.) sz. határozat Eszterházy Károly emlékérem kitüntetés adományozásáról - határozat névsorral


2018. október 17.
14/2018. (X.17.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról Dr. habil Kárász Imre részére
15/2018. (X.17.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról Prof. Dr. Kertész Ádám részére
16/2018. (X.17.) sz. határozat a tudományos, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős Rektorhelyettesi magasabb vezetői pályázat véleményezéséről
17/2018. (X.17.) sz. határozat a Pedagógia Kar dékáni magasabb vezetői pályázat véleményezéséről
18/2018. (X.17.) sz. határozat Kontrolling Osztály osztályvezető vezetői pályázat véleményezéséről
19/2018. (X.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend IX. fejezet kiegészítésének - a Dékáni Kollégium mint tanácskozó testületre vonatkozó szabályozó - elfogadásáról
20/2018. (X.17.) sz. határozat a Gyógypedagógia BA szak tanegységlista módosításáról a 2018/2019. tanévtől
21/2018. (X.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Eszközök és források értékelési szabályzatának módosításának elfogadásáról
22/2018. (X.17.) sz. határozat Szenátus mellett működő bizottságok összetételének változása


2018. augusztus 29.
1/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának 2018/2019. tanév I. félévére vonatkozó munkatervének elfogadásáról
2/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének 2018 évi módosításának, aktualizálásának elfogadásáról
3/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Gazdasági Igazgatóságra vonatkozó szabályozásának módosításáról
4/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Kutatáshasznosítási Irodára vonatkozó szabályozásának kiegészítéséről, a Duális Képzési Csoport integrálásával
5/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Virtuális Szenátus ülés rendjére vonatkozó szabályozásának módosításáról
6/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról
7/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról
8/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kötelezettségvállalási szabályzatának módosításáról
9/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Közbeszerzési szabályzatának módosításáról
10/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Rendezvényszervezés rendje c. szabályzatának módosításáról
11/2018. (VIII.29.) sz. határozat a Minerva Agriensis - Nők a tudományért díj odaítéléséről
12/2018. (VIII.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Bizottságok tagjainak megbízásáról
13/2018. (VIII. 29.) sz. határozat a rektor külföldi útjainak engedélyezéséről


2018. július 20.
79/2018. (VII.20.) sz. határozat a 2018/2019. tanévben a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj odaítéléséről az EHÖK javaslata alapján összeállított hallgatói lista szerint
80/2018. (VII.20.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán 276/2017 (XI.29.) számú határozattal alapított Alkalmazott Bábművész szakirányú továbbképzési szak elnevezésének módosításáról


2018. június 26.
77/2018. (VI.26.) sz. határozat a gyógypedagógia BA szak logopédia szakiránnyal történő indításáról a Jászberényi Campuson levelező tagozaton
78/2018. (VI.26.) sz. határozat a gyógypedagógia BA szak pszichopedagógia szakiránnyal történő indításáról a Sárospataki Comenius Campuson


2018. június 20.
40/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
41/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
42/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
43/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
44/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
45/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
46/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
47/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
48/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
49/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
50/2018. (VI.20.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
51/2018. (VI.20.) sz. határozat a Természettudományi Kar dékánhelyettesi pályázat véleményezéséről
52/2018. (VI.20.) sz. határozat a Kutatási és Fejlesztési Központ, ÉBT igazgatói pályázat véleményezéséről
53/2018. (VI.20.) sz. határozat a Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
54/2018. (VI.20.) sz. határozat a Számviteli Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
55/2018. (VI.20.) sz. határozat a Gazdasági Igazgatóság, gazdasági igazgatóhelyettesi pályázat véleményezéséről
56/2018. (VI.20.) sz. határozat a Humánerőforrás Központ, igazgatói pályázat véleményezéséről
57/2018. (VI.20.) sz. határozat a Oktatási Igazgatóság, Elemző Iroda, irodavezetői pályázat véleményezéséről
58/2018. (VI.20.) sz. határozat a Gyöngyösi Károly Róbert Campus, irodavezetői pályázat véleményezéséről
59/2018. (VI.20.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kitüntetési szabályzatának átfogó módosításáról
60/2018. (VI.20.) sz. határozat Academia Pro Agriensi Juventutis díj adományozásáról
61/2018. (VI.20.) sz. határozat Hallgató a tudományért díj adományozásáról
62/2018. (VI.20.) sz. határozat Hallgató a hallgatókért díj adományozásáról
63/2018. (VI.20.) sz. határozat Jó tanuló, jó sportoló díj adományozásáról
64/2018. (VI.20.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen Díszoklevél adományozásáról a 2018. évben
65/2018. (VI.20.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról
66/2018. (VI.20.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen 2018. évi vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról
67/2018. (VI.20.) sz. határozat a Médiainformatika Intézet tanszékké történő alakításáról, valamint a Pedagógiai Karról a Természettudományi Kar Matematika és Informatika Intézetébe történő áthelyezéséről
68/2018. (VI.20.) sz. határozat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézetében Társadalomismereti Tanszék megalapításáról
69/2018. (VI.20.) sz. határozat a Pedagógiai Karon Gyógypedagógia Tanszék (önálló tanszék) megalapításáról
70/2018. (VI.20.) sz. határozat Pedagógiai Kar Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról
71/2018. (VI.20.) sz. határozat grafikusművész osztatlan képzés szak indításáról az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karán a Vizuális Művészeti Intézetben
72/2018. (VI.20.) sz. határozat az éves minőségügyi önértékelés elfogadásáról
73/2018. (VI.20.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Integrált Kockázatkezelési Szabályzatának módosításáról
74/2018. (VI.20.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosításáról
75/2018. (VI.20.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyvének elfogadásáról
76/2018. (VI.20.) sz. határozat a Líceum Kiadó Szabályzatának átfogó módosításáról


2018. június 07.
39/2018. (VI.07.) sz. határozat az óvodapedagógus BA angol nyelvű képzés, az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán történő indításának támogatásáról és elfogadásáról


2018. május. 23.
38/2018. (V.23.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Adatvédelmi Szabályzatának elfogadásáról


2018. április 25.
28/2018. (IV.25.) sz. határozat a Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék megszüntetéséről, az érintett szakok áthelyezéséről
29/2018. (IV.25.) sz. határozat a Politológia Tanszék megszüntetéséről, az érintett szakok áthelyezéséről
30/2018. (IV.25.) sz. határozat a Mozgóképkultúra Tanszék átnevezéséről
31/2018. (IV.25.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán képalkotás (képalkotás szakirány) BA szak angol nyelvű regisztrációjának kezdeményezéséről
32/2018. (IV.25.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán tervezőgrafika MA képzés angol nyelvű regisztrációjának kezdeményezéséről
33/2018. (IV.25.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének módosításáról
34/2018. (IV.25.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központ módosított ügyrendjének elfogadásáról
35/2018. (IV.25.) sz. határozat a Humánerőforrás Központ ügyrendjének elfogadásáról
36/2018. (IV.25.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő bizottságok tagjainak megbízásáról
37/2018. (IV.25.) sz. határozat az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont, mint szervezeti egység átalakításáról


2018. április 13.
27/2018. (IV.13.) sz. határozat a rektor külföldi útjáról


2018. február 28. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
15/2018. (II. 28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar átnevezéséről
16/2018. (II. 28.) sz. határozat Professor Emerita cím adományozásáról (Lőrinczné Dr. Thiel Katalin)
17/2018. (II. 28.) sz. határozat Szenátus mellett működő bizottság személyi összetételének megváltoztatásáról (Esélyegyenlőségi Bizottság)
18/2018. (II. 28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, a Digitális Módszertani és Tartalomfejlesztési Központ megszüntetéséről
19/2018. (II. 28.) sz. határozat az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet átszervezéséről, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjába történő beolvasztásáról
20/2018. (II. 28.) sz. határozat a Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet átszervezéséről, az Innorégió Tudásközpontba történő beolvasztásáról
21/2018. (II. 28.) sz. határozat az SZMSZ és a további, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont címét rögzítő szabályzatok, továbbá a Tűzvédelmi Szabályzat módosításának elfogadásáról
22/2018. (II. 28.) sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer kiegészítéséről "A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók duális képzésben való egyenlő esélyű részvételét biztosító feltételek szabályzata (HDDK)" című szabályozóval
23/2018. (II. 28.) sz. határozat a Kötelezettségvállalási- és szerződéskötési szabályzat módosításáról
24/2018. (II. 28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Rektori-Kancellári Hivatal ügyrendjének elfogadásáról
25/2018. (II. 28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Jogi Osztály ügyrendjének elfogadásáról
26/2018. (II. 28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Projekt Igazgatóság ügyrendjének elfogadásáról2018. február 15. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
13/2018. (II. 15.) sz. határozat a rektor külföldi útjáról
14/2018. (II. 15.) sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer átfogó módosításának elfogadásáról2018. január 17. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
1/2018. (1.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának 2017/2018. tanév II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadásáról
2/2018. (1.17.) sz. határozat Dr. Bognár József egyetemi tanári pályázatának elfogadásáról
3/2018. (1.17.) sz. határozat Dr. Polgári Márta Piroska egyetemi tanári pályázatának elfogadásáról
4/2018. (1.17.) sz. határozat Dr. Ugrai János egyetemi tanári pályázatának elfogadásáról
5/2018. (1.17.) sz. határozat Kovácsné dr. Nagy Emese egyetemi tanári pályázatának elfogadásáról
6/2018. (1.17.) sz. határozat Dr. Pintér Márta Zsuzsanna egyetemi tanári pályázatának elfogadásáról
7/2018. (I. 17.) sz. határozat Professor Emerita cím adományozásáról
8/2018. (1.17.) sz. határozat Professor Emerita cím adományozásáról
9/2018. (1.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Tudományos Tanács tagjának megbízásáról
10/2018. (I. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Doktori és Habilitációs Szabályzatának módosításának elfogadásáról
11/2018. (I. 17.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről (Anglia)
12/2018. (1.17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Információátadási Szabályzatának módosításának elfogadásáról


2017

2017. december 14. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
284/2017. (XII.14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán gazdaságinformatikus alapszakon egri képzési helyen, nappali és levelező tagozaton big data specializáció indításáról 2018 szeptemberétől
283/2017. (XII.14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karán egri, jászberényi és sárospataki képzési helyszínen Tanító alapképzési szak akkreditációs eljárásának megindításáról


2017. november 29. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
245/2017. (XI.29.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
246/2017. (XI.29.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
247/2017. (XI.29.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
248/2017. (X1.29.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
249/2017. (XI.29.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
250/2017. (XI.29.) sz. határozat Campusokért felelős rektorhelyettesi pályázat véleményezéséről
251/2017. (XI.29.) sz. határozat az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar Dékáni pályázat véleményezéséről
252/2017. (XI.29.) sz. határozat az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar Dékánhelyettesi pályázat véleményezéséről
253/2017. (XI.29.) sz. határozat a Beruházási Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
254/2017. (XI.29.) sz. határozat a Jogi Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
255/2017. (XI.29.) sz. határozat a Líceum Kiadó kiadóvezetői pályázat véleményezéséről
256/2017. (XI.29.) sz. határozat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - főigazgatóhelyettesi pályázat véleményezéséről
257/2017. (XI.29.) sz. határozat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Főigazgatói Titkárság - titkárságvezetői pályázat véleményezéséről
258/2017. (XI.29.) sz. határozat az Alkancellári Titkárság - titkárságvezetői pályázat véleményezéséről
259/2017. (XI.29.) sz. határozat a Tankönyvkiadási Igazgatóság - igazgatói pályázat véleményezéséről
260/2017. (XI.29.) sz. határozat a Tartalomfejlesztési Igazgatóság - igazgatói pályázat véleményezéséről
261/2017. (XI.29.) sz. határozat a Tudásmenedzsment Igazgatóság - igazgatói pályázat véleményezéséről
262/2017. (XI.29.) sz. határozata az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - igazgatói pályázat véleményezéséről
263/2017. (XI.29.) sz. határozat a Tananyagfejlesztő Központ központvezető pályázat véleményezéséről
264/2017. (XI.29.) sz. határozat a Tankönyvkiadó Központ - központvezető pályázat véleményezéséről
265/2017. (XI.29.) sz. határozat a Tantervfejlesztési, Elemzési és Értékelési Központ - központvezetői pályázat véleményezéséről
266/2017. (XI.29.) sz. határozat a Továbbképzési és Módszertani Központ - központvezetői pályázat véleményezéséről
267/2017. (XI.29.) sz. határozat a Digitális Tartalomszolgáltató Központ - központvezetői pályázat véleményezéséről
268/2017. (XI.29.) sz. határozat az Iskola - és Módszertani Fejlesztő Központ - központvezetői pályázat véleményezéséről
269/2017. (XI.29.) sz. határozat az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum - múzeumvezetői pályázat véleményezéséről
270/2017. (XI.29.) sz. határozat a Gazdasági Iroda - irodavezetői pályázat véleményezéséről
271/2017. (XI.29.) sz. határozat az Informatikai Iroda - irodavezetői pályázat véleményezéséről
272/2017. (XI.29.) sz. határozat a Projekt Iroda - irodavezetői pályázat véleményezéséről
273/2017. (XI.29.) sz. határozat Eszterházy Károly-emlékérem kitüntetés adományozásáról
274/2017. (XI.29.) sz. határozat az intézményi tanárképzésért felelős személy jelöléséről és megbízásáról
275/2017. (XI.29.) sz. határozat az Egyetem-építő Díszpolgár kitüntetés adományozásáról
276/2017. (XI.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alkalmazott bábművész szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának elfogadásáról
277/2017. (XI.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Alkotó-fejlesztő meseterápia szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának elfogadásáról
278/2017. (XI.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Germanisztika alapszak nyilvántartásba vételéről nappali tagozaton, német nyelven
279/2017. (XI.29.) sz. határozat a Programtervező Informatikus BSc szak specializációinak (Adatbázisrendszerek üzemeltetése, fejlesztése; Szoftveralkalmazó informatikus; Szoftverfejlesztő informatikus) sárospataki képzési helyen, nappali és levelező tagozaton történő indításának elfogadásáról
280/2017. (XI.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról, az Oktatói, Kutatói Teljesítményértékelő Rendszer bevezetéséről
281/2017. (XI.29.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Információátadási Szabályzatának elfogadásáról
282/2017. (XI.29.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről


2017. november 10. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
238/2017. (XI. 10.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felépítésére vonatkozó szabályozásának módosításáról
239/2017. (XI.10.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének a Gazdasági Igazgatóság felépítésére vonatkozó szabályozásának módosításáról
240/2017. (XI.10.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének a Nemzetközi Bizottság összetételére vonatkozó szabályozásának módosításáról
241/2017. (XI. 10.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem pedagógiai bábjáték területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak indításáról
242/2017. (XI. 10.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen Mérnökinformatikus BSc szak indításáról
243/2017. (XI.10.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzatának módosításáról
244/2017. (XI.10.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről


2017. október 12. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
236/2017. (X.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karán geográfus mesterszak (MSc) duális formában történő indításáról
237/2017. (X.12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Beiskolázási Stratégiájának elfogadásáról


2017. október 05. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
233/2017. (X.05.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán gazdaságinformatikus alapszak duális formában történő indításáról
234/2017. (X.05.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán kereskedelem és marketing alapszak duális formában történő indításáról
235/2017. (X.05.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karán környezettan alapszak (hulladékgazdálkodási specializáción) duális formában történő indításáról


2017. szeptember 27. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
208/2017. (IX.27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének a Sporttudományi Intézet felépítésére vonatkozó módosításának elfogadásáról
209/2017. (IX.27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének a HR Központ szervezeti felépítésére vonatkozó módosításának elfogadásáról
210/2017. (IX.27.) sz. határozat A Geográfus MSc specializáció neveinek megváltoztatásáról
211/2017. (IX.27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettesi vezetői pályázatának véleményezéséről
212/2017. (IX.27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Karának dékánhelyettesi vezetői pályázatának véleményezéséről
213/2017. (IX.27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Természettudományi Karának dékánhelyettesi vezetői pályázatának elfogadásáról
214/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
215/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
216/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
217/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
218/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
219/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
220/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
221/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
222/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
223/2017. (IX.27.) sz. határozat egyetemi docensi cím adományozásáról és egyetemi docenssé történő kinevezés támogatásáról
224/2017. (IX.27.) sz. határozat Doctor honoris causa cím adományozásáról
225/2017. (IX.27.) sz. határozat Doctor honoris causa cím adományozásáról
226/2017. (IX.27.) sz. határozat Doctor honoris causa cím adományozásáról
227/2017. (IX.27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa mellett működő „Hallgatói Ügyek Bizottsága" új tagjának megbízásáról
228/2017. (IX.27.) sz. határozat a Gyógy- és Fűszernövények Felsőoktatási Szakképzési Szak létesítésének elfogadásáról
229/2017. (IX.27.) sz. határozat a Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és – továbbképző Központ Ügyrendjének elfogadásáról
230/2017. (IX.27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kötelezettségvállalási szabályzatának módosításának elfogadásáról
231/2017. (IX.27.) sz. határozat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának és annak mellékleteinek módosításáról
232/2017. (IX.27.) sz. határozat a rektor külföldi útjainak engedélyezéséről


2017. augusztus 30. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
189/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusának 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozó munkatervének elfogadásáról
190/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Pedagógusképző Központra vonatkozó szabályozásának kiegészítéséről, a Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központ létrehozásáról
191/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Oktatási Igazgatóságra vonatkozó szabályozásának kiegészítéséről Elemző Iroda létrehozásával
192/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, a Beiskolázási Bizottság összetételének bővítéséről
193/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglakoztatási Követelményrendszerének módosításáról
194/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének átfogó módosításáról
195/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Pedagógusképző Központ működési rendjének, valamint Szakmai Tanácsadó Testületének ügyrendjének elfogadásáról
196/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Intézet intézményvezetői (igazgatói) magasabb vezetői pályázat véleményezéséről
197/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kötelezettségvállalási szabályzatának módosításáról
198/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szellemi tulajdon kezelési szabályzatának elfogadásáról
199/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról
200/2017. (VIII. 30.) sz. határozat Minerva Agriensis – Nők a tudományért díj odaítéléséről
201/2017. (VIII. 30.) sz. határozat Tehetséges Roma Hallgató Díj odaítéléséről
202/2017. (VIII. 30.) sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím odaítéléséről
203/2017. (VIII. 30.) sz. határozat címzetes egyetemi docensi cím odaítéléséről
204/2017. (VIII. 30.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról
205/2017. (VIII. 30.) sz. határozat Díszoklevelek adományozásáról
206/2017. (VIII. 30.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa mellett működő Kitüntetési, valamint Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tagjának megbízásáról
207/2017. (VIII. 30.) sz. határozat a rektor külföldi útjainak engedélyezéséről (Komárom, Brassó, Eperjes)


2017. július 21. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
182/2017. (VII. 21.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének kiegészítéséről az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont szervezeti egységeinek létrehozásával
183/2017. (VII. 21.) sz. határozat a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj odaítéléséről
184/2017. (VII. 21.) sz. határozat Dráma- és színházismeret tanár szak indításáról
185/2017. (VII. 21.) sz. határozat Hon- és népismeret osztatlan tanár szak indításáról
186/2017. (VII. 21.) sz. határozat Gyógypedagógia alapszak indításáról
187/2017. (VII. 21.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2017/2018-as tanévre vonatkozó Képzési Programjának elfogadásáról
188/2017. (VII. 21.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének fenntartói véleményezés alapján történő kiegészítésének támogatásáról


2017. június 26. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
176/2017. (VI. 26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer I. Fejezetét képező Felvételi szabályzatának módosításáról
177/2017. (VI. 26.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán Festőművész osztatlan szak nappali tagozaton, egri képzési helyen, magyar nyelven történő indításának kezdeményezéséről az Oktatási Hivatalban
178/2017. (VI. 26.) sz. határozat Jó tanuló, jó sportoló díj adományozásáról Lőrincz Bálint hallgató részére
179/2017. (VI. 26.) sz. határozat Jó tanuló, jó sportoló díj adományozásáról Oláh Eszter hallgató részére
180/2017. (VI. 26.) sz. határozat Pro Academia Agriensi Juventutis díj adományozásáról Unghváry Tamás hallgató részére
181/2017. (VI. 26.) sz. határozat Pro Academia Agriensi Juventutis díj adományozásáról Kerezsi Nikolett hallgató részére


2017. június 14.
69/2017. (VI. 14.) sz. határozat az oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettesi pályázat véleményezéséről
70/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Bölcsészettudományi Kar dékáni pályázat véleményezéséről
71/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékáni pályázat véleményezéséről
72/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Természettudományi Kar dékáni pályázat véleményezéséről
73/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Gyöngyösi Károly Róbert Campusért felelős oktatási és kutatási főigazgatói pályázat véleményezéséről
74/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Jászberényi Campusért felelős oktatási és kutatási főigazgatói pályázat véleményezéséről
75/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Sárospataki Comenius Campusért felelős oktatási és kutatási főigazgatói pályázat véleményezéséről
76/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatói pályázat véleményezéséről
77/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Kutatási és Fejlesztési Központ főigazgatói pályázat véleményezéséről
78/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Pedagógusképző Központ főigazgatói pályázat véleményezéséről
79/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Gyöngyösi Károly Róbert Campusért felelős működtetési főigazgatói (alkancellár) pályázat véleményezéséről
80/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Jászberényi Campusért felelős működtetési főigazgatói (alkancellár) pályázat véleményezéséről
81/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Sárospataki Comenius Campusért felelős működtetési főigazgatói (alkancellár) pályázat véleményezéséről
82/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet működtetéséért felelős főigazgatói (alkancellár) pályázat véleményezéséről
83/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Tittel Pál Könyvtár főigazgatói pályázat véleményezéséről
84/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
85/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Irodalomtudományi Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
86/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Magyar Nyelvészeti Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
87/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Történelemtudományi Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
88/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Ókori, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
89/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Új és Jelenkori Történeti Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
90/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Kulturális Örökség és Művelődéstörténeti Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
91/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Vizuális Művészeti Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
92/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Képzőművészeti Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
93/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Média és Design Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
94/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Mozgóképkultúra Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
95/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Anglisztika és Amerikanisztika Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
96/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Ének-zene Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
97/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Filozófia Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
98/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Német Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
99/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Gazdaságtudományi Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
100/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
101/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Közgazdaságtan Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
102/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Turizmus Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
103/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Szociálpedagógia Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
104/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Üzleti Tudományok Intézete intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
105/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Menedzsment Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
106/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Marketing és Vendéglátás Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
107/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Pénzügy és Számviteli Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
108/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Médiainformatika Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
109/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Humáninformatika Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
110/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
111/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Neveléstudományi Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
112/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Andragógiai és Közművelődési Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
113/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Pedagógia Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
114/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Pszichológia Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
115/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Idegen Nyelvi Kommunikációs Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
116/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
117/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Gyermeknevelési Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
118/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Társadalomelméleti Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
119/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Tudástechnológiai Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
120/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
121/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Információs és Kommunikációs Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
122/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Humán Tudományok Intézete intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
123/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Reáltudományok Intézete intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
124/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Biológiai Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
125/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Állattani Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
126/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Növénytani és Növényélettani Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
127/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Élelmiszertudományi Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
128/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
129/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Földrajz és Környezettudományi Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
130/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
131/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
132/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
133/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Matematikai és Informatikai Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
134/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Alkalmazott Matematika Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
135/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Információs és Kommunikációs Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
136/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Matematika Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
137/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Számítástudományi Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
138/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Alkalmazott Informatikai Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
139/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Sporttudományi Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
140/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Természet-tudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ (Varázstorony) főigazgatói pályázat véleményezéséről
141/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
142/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Vidékfejlesztési és Tájgazdálkodási Intézet intézetigazgatói pályázat véleményezéséről
143/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Szőlészeti és Borászati Tanszék tanszékvezetői pályázat véleményezéséről
144/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Élelmiszertudományi és Borászati Tudásközpont igazgatói pályázat véleményezéséről
145/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet igazgatói pályázat véleményezéséről
146/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Rektori-Kancellári Hivatal hivatalvezetői pályázat véleményezéséről
147/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Kancellári Titkárság vezetői pályázat véleményezéséről
148/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Oktatási Igazgatóság igazgatói pályázat véleményezéséről
149/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Felvételi és Képzésszervezési Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
150/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
151/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Pénzügyi és Neptun Iroda irodavezetői pályázat véleményezéséről
152/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Tanulmányi és Nyilvántartó Iroda irodavezetői pályázat véleményezéséről
153/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Gyöngyösi Károly Róbert Campuson működő oktatási iroda irodavezetői pályázat véleményezéséről
154/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Projekt Igazgatóság igazgatói pályázat véleményezéséről
155/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Kutatás-hasznosítási Iroda irodavezetői pályázat véleményezéséről
156/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Nemzetközi Kapcsolatok Központ osztályvezetői pályázat véleményezéséről
157/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Tittel Pál Könyvtár főigazgató-helyettesi pályázat véleményezéséről
158/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Kollégium igazgatói pályázat véleményezéséről
159/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Regionális Felnőttképzési és Szolgáltatási Központ vezetői pályázat véleményezéséről
160/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Erdőtelki Arborétum vezetői pályázat véleményezéséről
161/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Gazdasági Igazgatóság gazdasági igazgatói pályázat véleményezéséről
162/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Számviteli Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
163/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Pénzügyi Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
164/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
165/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Üzemeltetési Igazgatóság igazgatói pályázat véleményezéséről
166/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Műszaki és Logisztikai Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
167/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Informatikai Igazgatóság igazgatói pályázat véleményezéséről
168/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Klienstámogatási Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
169/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Hálózatüzemeltetési Osztály osztályvezetői pályázat véleményezéséről
170/2017. (VI. 14.) sz. határozat az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetőipályázat véleményezéséről
171/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői pályázat véleményezéséről
172/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői pályázat véleményezéséről
173/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Pedagógiai Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői pályázat véleményezéséről
174/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Természettudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői pályázat véleményezéséről
175/2017. (VI. 14.) sz. határozat a Gyöngyösi Károly Róbert Campus Igazgatóság irodavezetői pályázat véleményezéséről


2017. június 06.
66/2017. (VI. 06.) sz. határozat a Szenátus támogatja az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, az Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatóközpont, mint önálló szervezeti egység létrehozását
67/2017. (VI. 06.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, a Beiskolázási Bizottság mint Szenátus mellett működő bizottság létrehozásával
68/2017. (VI. 06.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi Vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról


2017. május 17. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
50/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2016. évi szöveges beszámolójának elfogadásáról
51/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Mozgóképkultúra Tanszék Pedagógiai Karról, Bölcsészettudományi Karra történő áthelyezésével
52/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról, a kancellár-helyettesi pozíció létrehozásával
53/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének a Fenntartó 2017. április 12. napján kelt 6075-1/2017/INTIRFO számú véleményezése alapján történő módosításáról (OFI szervezet)
54/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének Pedagógusképző Központra vonatkozó szabályozásának kiegészítéséről a Fenntartó 2017. április 12. napján kelt 6075-1/2017/INTIRFO számú véleményezése alapján
55/2017. (V. 17.) sz. határozat Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének III. fejezet Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 30. § szerinti szabályozásának módosításáról
56/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának elfogadásáról
57/2017. (V. 17.) sz. határozat a Gazdasági Igazgatóság ügyrendjének elfogadásáról
58/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói rendezvények engedélyezésének rendjéről szóló szabályzatának elfogadásáról
59/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Rendezvényszervezés rendjéről szóló szabályzatának elfogadásáról
60/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Belsőkontroll rendszer szabályzatának elfogadásáról
61/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Integrált kockázatkezelési szabályzatának elfogadásáról
62/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Főiskola karainak 2015/2016. évekre vonatkozó minőségügyi önértékelésének elfogadásáról
63/2017. (V. 17.) sz. határozat a Szociálpedagógia MA szakindítási kérelem Oktatási Hivatal felé történő benyújtásának elfogadásáról
64/2017. (V. 17.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Hallgatói Jogorvoslati Bizottság, Hallgatói Ügyek Bizottsága, illetve Egyetemi Szociális és Ösztöndíjbizottság tagjainak megbízásáról
65/2017. (V. 17.) sz. határozat Gránit oklevél adományozásáról Sáfrány Lajosné részére


2017. április 27. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
49/2017. (IV. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Tervének 2017. évi felülvizsgálatának és korrekciójának, továbbá a felülvizsgálat folytán szükségessé vált módosítások jóváhagyásáról


2017. április 12. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
37/2017. (IV. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének átfogó módosításáról
38/2017. (IV. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 66.§ (13) b) és 67.§ (7) a) pontjainak, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerének 85.§ (4) és 86.§ (6) bekezdéseinek módosításáról
39/2017. (IV. 12.) sz. határozat a hallgatói TDK-dolgozat szakdolgozatként/diplomadolgozatként történő elfogadásáról, illetve a záróvizsgán szóbeli védés alóli mentesség támogatásáról
40/2017. (IV. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Jogi Osztály Rektori-Kancellári Hivatalba történő integrálásával
41/2017. (IV. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Minőségbiztosítási Szabályzatának elfogadásáról
42/2017. (IV. 12.) sz. határozat a Neveléstudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási Tervének elfogadásáról
43/2017. (IV. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának elfogadásáról
44/2017. (IV. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzatának módosításáról
45/2017. (IV. 12.) sz. határozat a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ nevének Digitális Módszertani és Tartalomfejlesztési Központ névre történő módosításáról
46/2017. (IV. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökének megbízásáról
47/2017. (IV. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjainak megbízásáról
48/2017. (IV. 12.) sz. határozat a rektor külföldi útjainak engedélyezéséről (Kolozsvár, Finnország)


2017. március 22. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
21/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi költségvetésének elfogadásáról
22/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2016. évi Vagyongazdálkodási tervét
23/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének valamint a Foglalkoztatási Követelményrendszerének módosításáról, a campusokért felelős rektorhelyettes magasabb vezetői pozíció létrehozásával
24/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról az Oktatáselméleti, Oktatástervezési és Módszertani Tudásközpont megszüntetésével
25/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ létrehozásával
26/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Projekt Osztály Igazgatósággá történő átszervezésével
27/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról a Humánerőforrás Központ létrehozásával
28/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének módosításáról az Egyetemi Tanács összetételének módosításával
29/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének Szervezeti és Működési Rend módosítása miatt szükségessé vált módosításáról
30/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszer mesteroktatókra vonatkozó szabályozásának módosításáról
31/2017. (III. 22.) sz. határozat szakmai zárószigorlat bevezetéséről az osztatlan tanárképzésben
32/2017. (III. 22.) sz. határozat a Neveléstudományi Doktori Iskola Működési Rendjének elfogadásáról
33/2017. (III. 22.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Projekt Szabályzatának módosításról
34/2017. (III. 22.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról és a címmel járó, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 132. § (1) bekezdése szerinti rendszeres juttatás biztosításáról Dr. Falus Iván részére
35/2017. (III. 22.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról és a címmel járó, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 132. § (1) bekezdése szerinti rendszeres juttatás biztosításáról Dr. Bárdos Jenő részére
36/2017. (III. 22.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról és a címmel járó, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 132. § (1) bekezdése szerinti rendszeres juttatás biztosításáról Dr. Komenczi Bertalan részére


2017. február 15. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
9/2017. (II. 15.) sz. határozat a Szenátus Munkatervének módosításáról
10/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem 2017. évi költségvetés sarokszámainak elfogadásáról
11/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend kiegészítésének elfogadásáról
12/2017. (II. 15.) sz. határozat a Hallgatói Követelményrendszer Roma Szakkollégiumra vonatkozó szabályozásának kiegészítéséről
13/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Vagyongazdálkodási szabályzatának elfogadásáról
14/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Arculati Kézikönyvének elfogadásáról
15/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Bizottságok tagjainak megbízásáról
16/2017. (II. 15.) sz. határozat címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról Sebestyénné dr. Kereszthidi Ágnes részére
17/2017. (II. 15.) sz. határozat címzetes főiskolai docensi cím adományozásáról Nagyné dr. Paksi Margit részére
18/2017. (II. 15.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről (Szlovénia)
19/2017. (II. 15.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről (Eperjes)
20/2017. (II. 15.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Terv módosításának elfogadásáról


2017. január 18. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
1/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" módosításának elfogadásáról
2/2017. (I. 18.) sz. határozat Dr. Kalmár János egyetemi tanári pályázatának elfogadásáról
3/2017. (I. 18.) sz. határozat Professor Emeritus cím adományozásáról és a címmel járó, a Foglalkoztatási Követelményrendszer 132. § (1) bekezdése szerinti rendszeres juttatás biztosításáról Dr. Gebei Sándor részére
4/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Kitüntetési Bizottság tagjának megbízásáról
5/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Számviteli Politika c. szabályzatának elfogadásáról
6/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Terv kiegészítésének elfogadásáról
7/2017. (I. 18.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Intézményfejlesztési Terv kiegészítésének elfogadásáról
8/2017. (I. 18.) sz. határozat a Szenátus állásfoglalásáról a „Hazai agrárképzési terület fejlesztése" elnevezésű kormány előterjesztést előkészítő anyaggal kapcsolatban


2016

2016. december 14. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
85/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (önálló Tanszékek Intézetté alakítása) módosításának elfogadásáról
86/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Foglalkoztatási Követelményrendszer" (kötelező óraszámok) módosításának elfogadásáról
87/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Foglalkoztatási Követelményrendszer" (címzetes egyetemi tanár, címzetes egyetemi docens, címzetes főiskolai docens) módosításának elfogadásáról
88/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Hallgatói Követelményrendszer" módosításának elfogadásáról
89/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Tittel Pál Könyvtár Szervezeti és Működési Rend" elfogadásáról
90/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Eszközök és Források leltározási és leltárkészítési szabályzat" elfogadásáról
91/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem AVK Kari SzMR jóváhagyásáról
92/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem AVK Kari SzMR jóváhagyásáról
93/2016. (XII. 14.) sz. határozat a gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről
94/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Féléves munkaprogramjának elfogadásáról
95/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabály" módosításának jóváhagyásáról
96/2016. (XII. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Közéleti Ösztöndíj Szabályzat" módosításának jóváhagyásáról
97/2016. (XII. 14.) sz. határozat az „Egyetem-építő Díszpolgár", Pro Academia Agriensi kitüntető címek, valamint Eszterházy Károly-emlékérem kitüntetés adományozásáról


2016. december 12. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
84/2016. (XII. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kitüntetési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról


2016. december 01. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
82/2016. (XII. 01.) sz. határozat az óvodapedagógus szak akkreditációs dokumentáció jóváhagyásának kezdeményezéséről
83/2016. (XII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kitüntetési Szabályzatának jóváhagyásáról


2016. november 28. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
81/2016. (XI. 28.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Felnőttképzés Ügykezelési és Titoktartási Szabályzatának jóváhagyásáról


2016. november 16. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
63/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Intézményfejlesztési Terv" kiegészítésének elfogadásáról
64/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (AVK) módosításának elfogadásáról
65/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (Oktatási Igazgatóság átszervezése) módosításának elfogadásáról
66/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (pontosítások) módosításának elfogadásáról
67/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Szervezteti és Működési Rend" (Duális Képzési Bizottság létrehozása) módosításának elfogadásáról
68/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Duális Képzési Bizottság tagjának megbízásáról
69/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Regionális Felnőttképzési és Szolgáltató Központ Működési Rendjének" elfogadásáról
70/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Regionális Felnőttképzés Szakmai Vizsgaszervezési és –lebonyolítási Szabályzatának elfogadásáról
71/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Irattári Szabályzatának elfogadásáról
72/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Beszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról
73/2016. (XI. 16.) sz. határozat a szőlész-borász mérnöki alapszak sárospataki helyszínen történő nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről
74/2016. (XI. 16.) sz. határozat a képalkotás alapszak képalkotás szakirányán természetművészet specializáció nyilvántartásba vételének kezdeményezéséről
75/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Etikai kódexének elfogadásáról
76/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem GTK Kari SzMR jóváhagyásáról
77/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem BTK Kari SzMR jóváhagyásáról
78/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem TTK Kari SzMR jóváhagyásáról
79/2016. (XI. 16.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Kreditátviteli Bizottság, Egyetemi Szociális és Ösztöndíjbizottság, Minőségbiztosítási és Teljesítményértékelési Bizottság tagjának megbízásáról
80/2016. (XI. 16.) sz. határozat a rektor külföldi útjainak engedélyezéséről


2016. november 10. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
62/2016. (XI. 10.) sz. határozat a programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés jászberényi képzési helyen történő regisztrációjának kezdeményezéséről


2016. október 24. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
61/2016. (X. 24.) sz. határozat a vidékfejlesztési agrármérnök MA angol nyelvű képzés Oktatási Hivatalban történő regisztrációjának kezdeményezéséről


2016. október 12. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
50/2016. (X. 12.) sz. határozat a rektori pályázat véleményezéséről, elbírálásáról és elfogadásáról
51/2016. (X. 12.) sz. határozat a rektorjelölt személyére vonatkozó döntésről
52/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kockázatfelmérési és -kezelési Szabályzat elfogadásáról
53/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Belső Kontrollrendszer Szabályzatának elfogadásáról
54/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Iratkezelési Szabályzatának elfogadásáról
55/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kötelezettségvállalási Szabályzatának elfogadásáról
56/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Oktatói, Kutatói Minőségértékelési Rendszer korrekciójának elfogadásáról
57/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Esélyegyenlőségi Bizottság tagjának megbízásáról
58/2016. (X. 12.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának elfogadásáról
59/2016. (X. 12.) sz. határozat már nyilvántartott képzések újabb specializációinak Oktatási Hivatalban történő nyilvántartásba vételéről
60/2016. (X. 12.) sz. határozat a pedagógiatanár szak nyilvántartásba vételéről


2016. október 06. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
48/2016. (X. 06.) sz. határozat a „Vegyész MSc szak" indításáról
49/2016. (X. 06.) sz. határozat a „Közösségszervező BA szak" indításáról


2016. szeptember 14. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
34/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
35/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
36/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
37/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elfogadásáról
38/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kollégiumainak Szervezeti és Működési Rendjének elfogadásáról
39/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Archívum szabályzat elfogadásáról
40/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Kari SZMR mintájának jóváhagyásáról
41/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályának jóváhagyásáról
42/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Kreditátviteli Bizottság tagjának megbízásáról
43/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő Egyetemi Szociális Ösztöndíjbizottság tagjának megbízásáról
44/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Jogszabály által módosított képzések, szakirányok bejelentése az Oktatási Hivatalban" elfogadásáról
45/2016. (IX. 14.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről
46/2016. (IX. 14.) sz. határozat a rektor külföldi útjának engedélyezéséről
47/2016. (IX. 14.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetemen a „véradással összefüggő hallgatók óralátogatási, az egyetem munkavállalóinak munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesítésére" vonatkozó előterjesztés elfogadásáról


2016. szeptember 08. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
33/2016. (IX. 08.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar beterjesztett tanegység-lista módosításának elfogadásáról


2016. szeptember 06. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
32/2016. (IX. 06.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar beterjesztett tanegység-lista módosításának elfogadásáról


2016. augusztus 24. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
20/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
21/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
22/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
23/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
24/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
25/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
26/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-. Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Alapító Okiratának jóváhagyásáról
27/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadásáról
28/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról
29/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyv elfogadásáról
30/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar szakfelelős személy módosításának elfogadásáról
31/2016. (VIII. 24.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar szakfelelős személy módosításának elfogadásáról


2016. július 27. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
12/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Fejlesztési javaslatok és projektek Kezeléséről szóló szabályzatának elfogadásáról
13/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzatának elfogadásáról
14/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Nemzetközi Mobilitási Szabályzatának elfogadásáról
15/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó Szabályzatának elfogadásáról
16/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszer módosításának elfogadásáról
17/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rend módosításának elfogadásáról
18/2016. (VII.27.) sz. határozat Köztársasági Ösztöndíj adományozásáról a 2016/2017-es tanévben
19/2016. (VII. 27.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szenátus mellett működő bizottságok elnökeinek, tagjainak megbízásáról


2016. július 01. (HATÁROZAT LETÖLTÉSE)
1/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének 126. § (3) bekezdés b) pontjában a közalkalmazotti érdekképviseleti képviselők, és a munkáltatói képviselők számának arányosításáról
2/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Szervezeti és Működési Rendjének elfogadásáról
3/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerének elfogadásáról
4/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerén belül a hallgatók alapképzésben történő kötelező óralátogatásának előírásának elfogadásáról
5/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerén belül az FSZ képzésben résztvevő hallgatók kötelező óralátogatása előírásának elfogadásáról
6/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének elfogadásáról
7/2016. (VII. 01.) sz. határozat a Fenntaró által megküldött rektori pályázat szövegének jóváhagyásáról
8/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem Féléves munkaprogramjának elfogadásáról
9/2016. (VII. 01.) sz. határozat az Eszterházy Károly Egyetem „Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának" jóváhagyásáról
10/2016. (VII. 01.) sz. határozat címzetes egyetemi tanári cím adományozásáról


< Vissza