Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Élménysuli – lezárult a pályázati időszak

Utolsó módosítás: 2021. július 16.

Az Élménysuli olyan pályázat által elnyerhető cím, melyet a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézményei nyerhetnek el el egy tanévre, ha a program elemeit mintaértékűen valósítják meg. A pályázat fő célja, hogy segítsük az iskolahálózat szakmai munkájának fejlődését, és a cím odaítélésével elismerjük a kiemelkedő teljesítményt. Az aktualitásokról Hollóné Bódi Katalint, a Komplex Alapprogram Országos Pedagógusképző és -továbbképző Központjának igazgatóját kérdeztük.

- Az igazgató elmondta, hogy az Élménysuli címre azok a KAPOCS-iskolahálózat partnerintézmények pályázhattak, akik előzőleg regisztráltak a KAPOCS-iskolahálózatba és regisztrációjukat elfogadták.

- Az első pályázatban be kell mutatni, hogy az intézmény legalább egy éve dolgozik a Komplex Alapprogram módszertana szerint. Az intézménynek vállalnia kell, hogy a következő évi munkatervében megjelöli a DFHT tanulási-tanítási stratégia, a „ráhangolódást" biztosító foglalkozások megvalósításainak lehetőségeit és az alprogramok alkalmazási lehetőségeit, valamint összóraszámának legalább 10%-ában Komplex órákat valósít meg. Garantálja végül, hogy a KAP bevezetésével érintett évfolyamokon a tanmeneteket a KAP céljaihoz igazítva készíti el, megjelölve bennük az alprogrami kapcsolódási pontokat is.

- Az előző években feltétel volt az is, hogy intézmény a KAP bevezetésének tanévében két alkalommal óralátogatásokat tegyen lehetővé, hogy a DFHT támogató 3-5 pedagógus tanítási óráját megtekinthesse. Az idei pályázati időszakban a vírushelyzet miatt ezen a feltételen kicsit könnyítettünk – tájékoztatott bennünket Hollóné Bódi Katalin. Az idén az iskolák támogatása megvalósulhatott online is, amit az igazgatók nyilatkozattal bizonyítottak a benyújtott anyagban.

- A program bevezetését követően feltétel az is, hogy a DFHT-képzést elvégzett pedagógusok létszámának több mint 70%-a 3 darab saját DFHT-KIP státuszkezelő módszert alkalmazó óratervezetet készítsen a Komplex Alapprogram KAPU felületén a JTR (Jelenléti Támogatórendszer) csempén belül a DFHT-KIP óravázlatok menüpontban.

- A címmegújító iskolák vállalják, hogy a Komplex Alapprogramot továbbra is megvalósítják, valamint a 2021/2022-es tanévben egy szakmai napot önállóan megszerveznek és megvalósítanak. Kapcsolatot tartanak legalább egy KAPOCS-iskolahálózati partnerintézménnyel, és biztosítják számára a szakmai támogatást.

Akik pedig az Örökös Élménysuli címre pályáztak, az alábbi feltételeknek kellett megfelelniük:

  • Az intézmény két tanévben az Élménysuli-címet elnyerte, és a Komplex Alapprogramot továbbra is megvalósítja.
  • Vállalja, hogy legalább 3 tanévben tanévenként 2 szakmai napot (műhely, workshop) bármilyen témában megszervez és megvalósít, ahová a KAPOCS-iskolahálózat tagjait, valamint a KAP iránt érdeklődő iskolákat fogadja.

A nyertes pályázók jogosultak lesznek az Élménysuli, illetve Örökös Élménysuli logójának és az Élménysuli, valamint Örökös Élménysuli megnevezés használatára. Az Élménysuli cím egy tanévig érvényes, amely egy tanév elteltével pályázat útján megújítható. Ez alól kivétel az Örökös Élménysuli cím, amelyet a jövőben nem kell megújítani.

Hollóné Bódi Katalin hozzátette még, hogy az idén 24 iskola pályázott először, 10 címmegújító és 11 Örökös Élménysuli pályázat érkezett. A pályázatokat értékelése folyamatos, a végleges eredmény július végére várható. A tervek szerint az ősz folyamán ünnepélyes keretek között kerül sor a címek átadására.

 


< Vissza