Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Felvételi az Anglisztika és Amerikanisztika Intézetben

Utolsó módosítás: 2021. április 12.

Alábbiakban olvashatja az Eszterházy Károly Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézetének felvételi vizsgakövetelményeit.

ANGOL NYELV ÉS KULTÚRA (MÁSODDIPLOMÁS) TANÁRI MESTERSZAK

A jelentkezőktől angol nyelvű motivációs levelet kérünk 1–2 oldal terjedelemben. A levél docx formátumban készüljön, az állomány neve a jelentkező neve legyen. Email mellékletként kérjük megküldeni az anglisztika@uni-eszterhazy.hu címre, az email tárgya ML_angoltanár legyen.

A motivációs levél megírásához az alábbi szempontok nyújtanak segítséget:

1. A motivációs levél általános célja a tanári szakma betöltéséhez szükséges személyes motívumok feltárása.
2. A bizottság a levél alapján tájékozódik a jelölt habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól, attitűdjeiről.
3. A levél további célja, hogy tanúsítsa a jelölt általános tájékozottságát a szakterület alábbi differenciált kérdésköreiről. (Ezek a kérdések csupán támpontot nyújtanak; csak a jelentkező által saját magára vonatkozóan relevánsnak vagy érdekesnek talált témákat érintse a levélben.)

A következő kérdésekre érdemes kitérni:

- What is your opinion about language education in Hungary? Can you identify some of its strengths and weaknesses? What changes in structure, content, etc. do you think are possible or necessary?
- What is your brief summary and evaluation of your experience in language education, if you have any? What are some important changes you have made? Where do you think you would like to make some new changes? What kinds of support do you expect could help you make those changes?
- If you have had minimal or no experience in teaching a foreign/second language, what kind of support would you primarily expect to be given?
- How do you think language teachers regard their professional identity? What do you think they think about their roles, responsibilities, etc.? Where do you see some possibilities for change in language teachers' understanding their roles and responsibilities?
- Do you see any new and unexplored possibilities for enhancing learners' competence in a foreign/second language?
- What kinds of learners' competence do you think are involved in language education and learning?
- What is the most exciting professional experience you have had recently or the most interesting thing you have recently read/learned in connection with language education?

Összpontszám:

A felvételi során maximum 100 pontot lehet elérni. A motivációs levél alapján maximum 50 pont, az alapképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése alapján maximum 40 pont (oklevél minősítése×8) szerezhető. Többletpont maximum 10 pont.

Bármely, a szakkal és a felvételivel kapcsolatos további kérdést Dr. Vermes Albert szakfelelősnek lehet küldeni a vermes.albert@uni-eszterhazy.hu címre.


FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERSZAK

A jelentkezőtől magyar nyelvű motivációs levelet kérünk 1-2 oldal terjedelemben. A levél docx formátumban készüljön, az állomány neve a jelentkező neve legyen. Email mellékletként kérjük megküldeni az anglisztika@uni-eszterhazy.hu címre, az email tárgya ML_FTMA legyen.

A motivációs levél segítségével a jelentkező tanulmányi előéletéről, nyelvi képzettségéről, fordítási és kulturális ismereteiről és tapasztalatairól, munkahelyi tapasztalatairól, illetve személyes indíttatásairól szeretnénk képet kapni. Kérjük, jelölje meg azt is, hogy az angol és a német közül melyik az első idegen nyelve (B nyelv) és melyik a második (C nyelv).

A felvétel feltételei:

- első idegen nyelvből (B nyelv) államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga vagy az adott nyelvből szerzett nyelvszakos végzettség
- második idegen nyelvből (C nyelv) államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy az adott nyelvből szerzett nyelvszakos végzettség szükséges.

Összpontszám:

A felvételi során maximum 100 pontot lehet elérni. A motivációs levél alapján maximum 50 pont, az alapképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben megszerzett oklevél minősítése alapján maximum 40 pont (oklevél minősítése×8) szerezhető. Többletpont maximum 10 pont.

Bármely, a szakkal és a felvételivel kapcsolatos további kérdést Dr. Vermes Albert szakfelelősnek lehet küldeni a vermes.albert@uni-eszterhazy.hu címre.


AMERIKANISZTIKA MESTERSZAK

Az amerikanisztika MA szak célja olyan ismeretek és készségek átadása, amelyek segítségével sikeres és versenyképes lehet a 21. század munkaerőpiacán. Ezt a célt szolgálja a szak programjában az amerikai üzleti kommunikáció specializáció lehetőségre is, amely a fenti tudást gazdasági, pénzügyi, és üzleti ismeretekkel bővíti ki.

A jelentkezők online felvételi beszélgetésen fognak részt venni. A felvételi elbeszélgetés célja nem a jelentkező tárgyi tudásának felmérése, hanem egy általános jellegű bemutatkozás, amely során a jelölt megindokolja a szakválasztást, beszél előzetes tanulmányairól, és esetleges kutatási elképzeléseiről. A beszélgetés során szóba kerülhetnek az Egyesült Államok gazdasági és politikai életével kapcsolatos hírek, a lehetséges kutatási tervek, illetve az amerikai kultúra (irodalom, zene, filmművészet, szépművészet, populáris kultúra, stb.) olyan elemei, amelyek emlékezetesek a jelölt számára.

Bármely, a szakkal és a felvételivel kapcsolatos további kérdést Dr. Tarnóc András szakfelelősnek lehet küldeni a tarnóc.andras@uni-eszterhazy.hu címre.


< Vissza