Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tájékoztató magyar BA szakra jelentkezőknek

Utolsó módosítás: 2021. május 20.

Tudjon meg mindent a magyar BA szakról, a szakirányválasztásról és a tanulmányok specializálásáról.

 

Tisztelt Jelentkező!

Örömmel láttuk, hogy jelentkezési lapját az Eszterházy Károly Egyetem magyar BA szakjára nyújtotta be! Engedje meg, hogy néhány, a jelentkezést és az esetleges sorrendcserét érintő információt megosszunk Önnel, hiszen hamarosan fontos döntést kell meghoznia.

Bizonyára tájékozódott már az egyetemet, a kampuszt, a várost illetően, hírleveleinkből sok érdekességet megtudhatott az egri diákéletről, az épületek, a könyvtár, a város hangulatáról. Most a tanulmányait érintően szeretnénk tájékoztatni a szakirányválasztásról és a tanulmányok specializálásáról.

Minden alapszakos (BA) hallgató tanulmányai 2. évében kiválaszt egy ún. szakirányt, mely az adott szak egy részterületének, specializációjának elmélyültebb megismerését célozza meg. A teljes 180 krediten belül a szakirány 50 kreditet képez (egy-egy tantárgy 2-3-4 kredites), így valóban lehetőség nyílik arra, hogy komoly, a későbbi munkája során is alkalmazható, speciális tudást szerezzen. Az elvégzett szakirányról a diplomájukban melléklet jelenik meg, így igazolható végzettségként is értékessé válik a munkaerőpiacon. Szakunk specializációi sajnálatos módon nem szerepeltek a felvételi tájékoztatóban, így e levél útján mutatjuk be, mit választhatnak, ha az EKE magyar szakán tanulnak tovább.

Kedvelt specializációja a képzésnek a Drámapedagógia szakirány. A képzés két éve során a résztvevők megismerkednek a drámajátékok alapjaival és alkalmazási technikáival, tanulnak drámatörténetet, drámaelemzést, dramaturgiát, színházismeretet, bábjátékos ismereteket, megismerkedhetnek az egri színházak és bábszínházak munkájával (színészek és rendezők közreműködésével), részt vehetnek (főleg egri, budapesti és miskolci) színházlátogatásokon, fejleszthetik retorikai, kommunikációs készségeiket, játékpedagógiai és -pszichológiai ismereteiket. A képzés kiváló kiegészítője a magyar BA alapszaknak, elvégzése után drámapedagógiai szakemberként, képzésvezetőként is elhelyezkedhetnek. A képzés kidolgozója Pintér Márta Zsuzsanna drámatörténész, akadémiai doktor.

Emellett az idei tanévben tervezzük elindítani a Meseterápia szakirányt, melynek anyaga a már meglévő és kiemelkedően népszerű Alkotó-fejlesztő meseterápia szakirányú továbbképzésünkre épül. A továbbképzés eddig csak már diplomával rendelkező pedagógusokat szólított meg, ám a nagy érdeklődés miatt úgy gondoltuk, érdemes lenne az alapképzésbe is beépíteni e képzés elemeit. Itt sok-sok mesével, a mese folklorisztikai szerepével, az alkotó-fejlesztő meseterápia módszereivel, a művészeti nevelés alapjaival, mesepszichológiával, a mese és a vizualitás kapcsolatával, egy kis biblioterápiával, pszichodrámával stb. ismerkedhetnek meg, s ugyancsak jól hasznosítható, szerteágazó tudáselemekre építő képzést kaphatnak. A képzés kidolgozója és számos tárgy oktatója Boldizsár Ildikó meseterapeuta.

A két szakirányról természetesen részletes tájékoztatást kapnak az első évben, hogy év végén ki tudják választani a legmegfelelőbb képzést.

Úgy gondoljuk, e két szakirány igazán egyedi arculatot kínál a magyar BA képzéshez, lehetővé teszi mind a BA-s diploma utáni elhelyezkedést, mind az MA-képzésen való továbbtanulást.

Ha bármilyen kérdésük van, kérem, keressenek nyugodtan a kusper.judit@uni-eszterhazy.hu e-mail-címen, szívesen válaszolok akár a szakirányokkal, akár magával a BA-s képzéssel kapcsolatos kérdéseikre!

Ajánlom figyelmébe ismertetőnket, a képre kattintva sok-sok új, érdekes anyag között böngészhet:

Ezt a filmet pedig a Líceum TV készítette a magyar szakról:

Középiskolai tanulmányaik lezárásához sok sikert kívánok, s remélem, hamarosan Önöket is az egri diákok sorában üdvözölhetjük!

Üdvözlettel,

dr. Kusper Judit

intézetigazgató, szakfelelős

Eszterházy Károly Egyetem

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet


< Vissza