Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Utolsó módosítás: 2018. július 26.

Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézete azzal a céllal alapította meg a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoportot 2004 januárjában, hogy az eddig is nagy számban folyó egyéni alkalmazott kutatások helyett bizonyos esetekben néhány téma koncentrált kutatásában tevékenykedjenek az Intézet kutatói és a Kutatócsoport külső tagjai. Olyan nyitott szellemi központként működő kutatócsoportot hoztunk létre, amely lehetőséget nyújt egyrészről az intézményben dolgozó kutatóknak, másrészről a térségben gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek a kutatási tevékenységben való részvételre, és a regionális gazdaságfejlesztési témákban folyó kutatásokhoz való kapcsolódásra.
A kutatócsoport munkáját Szlávik János professzor úr, a GTK egyetemi tanára irányítja, aki országosan elismert kutató, és aki 2010-2013 között a Gazdaság és Társadalomtudományi kar dékánja volt.
A kutatócsoport tevékenységének főbb területei a következők:
- Helyi és regionális fejlesztési koncepcióalkotás
- A régió igényeinek feltérképezése a humán erőforrás képzés területén
- Regionális fenntarthatósági kérdések az EU elvárásainak tükrében
- Fenntarthatósági stratégiák kidolgozása regionális és kistérségi szinteken
- A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségei a régióban

elérhetőség: gti@uni-eszterhazy.hu 
elnök: Dr. Szlávik János szlavik.janos@uni-eszterhazy.hu
titkár: Dr. Kovács Tibor kovacs.tibor@uni-eszterhazy.hu

MTA Miskolci Területi Bizottsága (MAB) Közgazdaságtudományi Szakbizottság

Gazdaságfejlesztési Kutatások Munkabizottság
2017-ben került sor az MTA Miskolci Területi Bizottság Közgazdaságtudományi Szakbizottság tisztújítására, melynek keretében az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán a Gazdaságtudományi Intézet és az Üzleti Tudományok Intézetének kollégáiból újjászerveződött a Gazdaságfejlesztési Kutatások Munkabizottság. A munkabizottság célja a GTK-n folyó kutatások összefogása, közös kutatási programok lebonyolítása és tudományos rendezvények szervezése. A Közgazdaságtudományi Szakbizottság munkabizottságaként lehetőségünk nyílik az észak-magyarországi régió szakembereivel való együttműködésre, a kutatási eredmények megvitatására. A munkabizottság által szervezett tudományos és ismeretterjesztő rendezvényeken az oktatók és kutatók a gyakorlati szakemberekkel is megoszthatják tapasztalataikat.
A munkabizottság kutatási tevékenységének fő területei:
- a területfejlesztés lehetőségei, fenntarthatósági stratégiák
- a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának lehetőségei
- a gazdasági és társadalmi fejlettség mérése, a technológiai fejlődés hatásának és a K+F+I tevékenység sajátosságainak elemzése
- a turizmus szerepe a területfejlesztésben (gasztronómia, borturizmus, egészségturizmus)
- vállalatfinanszírozási lehetőségek, nonbusiness menedzsment, a kkv szektor finanszírozási alternatívái, projektmenedzsment
A munkabizottság elnöke: Dr. Csáfor Hajnalka, PhD, csafor.hajnalka@uni-eszterhazy.hu
A munkabizottság titkára: Dr. Csugány Julianna, PhD, csugany.julianna@uni-eszterhazy.hu

Az MTA Miskolci Területi Bizottság honlapja: http://tab.mta.hu 


< Vissza